Remedial teaching

IKU biedt de mogelijkheid tot individuele begeleiding van een kind op het gebied van gedrag en leren in het onderwijs. Begeleiding kan plaats vinden op alle onderdelen die worden geboden op school. Naar aanleiding van de ingebrachte hulpvra(a)g(en) zal in samenspraak met ouders en leerling een gericht plan van aanpak worden opgesteld. Gedurende de uitvoering hiervan zal de ontwikkeling van de leerling nauwlettend worden gevolgd en indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld. Na afsluiting van een periode van begeleiding zal er een evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers en het kind plaats vinden. Hierin worden op basis van een evaluatierapport de opbrengsten en het eventuele vervolg besproken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u deze stellen via de contactpagina.