Interim IB

Invulling aan en uitvoering van de interne begeleiding (IB) binnen uw school op een interim basis? Dit is mogelijk via IKU. De invulling op de interim periode wordt vooraf met de school op maat samengesteld. Wensen en mogelijkheden worden in overleg doorgenomen en vastgelegd middels pragmatische afspraken. Naast de uitvoering van de interne begeleiding (IB) gedurende een korte periode, biedt IKU de mogelijkheid aan om gedurende een korte periode mee te werken naast de intern begeleiders om de huidige zorgstructuren te analyseren, behoeften op het gebied van zorg en zorgbeleid in kaart te brengen en te komen tot optimalisatie van de opzet en uitvoering van de zorg.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u deze stellen via de contactpagina.