Audits en advies zorgbeleid

IKU biedt de mogelijkheid tot audits en/of advisering op het gebied van aanwezige zorgstructuren en het huidige zorgbeleid binnen uw organisatie. In overleg met de sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie op het gebied van de zorg, zal IKU onderzoek doen en naar aanleiding daarvan een analyse maken van de huidige stand van zaken. Hierbij wordt gericht gekeken naar welke onderdelen van de zorg goed functioneren en waar nog mogelijkheden voor verbetering liggen. Naar aanleiding van deze analyse wordt er met het schoolteam een plan van aanpak op maat opgesteld en uitgevoerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u deze stellen via de contactpagina.