Ambulante begeleiding

IKU biedt korte en langdurige trajecten ambulante begeleiding aan voor leerlingen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.. Er zijn mogelijkheden tot begeleiding op het gebied van gedrag, leren en/of werk- en leerhouding. Aan de hand van SMARTI (specifiek, meetbaar, acceptabel, tijdgebonden, inspirerend) geformuleerde hulpvragen, kom ik in samenspraak met de school, ouders en leerling tot een plan van aanpak dat vervolgens uitgevoerd zal worden in de onderwijspraktijk. Door de aanbieding van passende onderwijsbehoeften, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de geboden onderwijssetting of waar nodig binnen een ander type onderwijs door te maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u deze stellen via de contactpagina.