SOVA-training

In een samenleving die snel veranderd en waar verwachtingen hoog liggen, willen wij graag onze kinderen op laten groeien tot zelfstandige volwassenen die eigen keuzes kunnen maken en gebruik kunnen maken van verworven waarden en normen. Maar stel nu dat je kind moeite heeft om op het juiste moment op een gepaste wijze te reageren, moeite ervaart in het aangaan van contacten met andere kinderen. IKU wil kinderen hierin bijstaan en biedt sociale vaardigheidstraining aan.

De inhoud op deze training wordt op maat samengesteld naar aanleiding van ingebrachte hulpvragen vanuit kinderen, ouders en/of school. Vaste aspecten die worden verwerkt in de training zijn:

  • Verkennen en onderzoeken van je eigen karakter/persoonlijkheid en waarden en normen;
  • Acceptatie van je eigen persoonlijkheid (Ieder Kind Uniek) en hoe ga je hier in het contact met anderen mee om;
  • Emoties herkennen en hier binnen verschillende situaties op gepaste wijze mee omgaan;
  • Het bevorderen van het in contact treden met anderen en samenwerken. Wanneer dit te veel aanwezig is, wordt gekeken naar de juiste dosering hiervan;
  • Bevorderen van sociale vaardigheden, onder anderen: luisteren, complimenten en opbouwende kritiek geven en ontvangen en grenzen aangeven.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u deze stellen via de contactpagina.